صحبتی که اخیرا بین سازندگان رواج یافته این است که بتن ما 350 بوده ولی ما برای آنکه خیالمان راحت شود بتن 400 خریداری کرده ایم ؟

نکاتی در خصوص این صحبت وجود دارد که لازم است مد نظر قرار گیرد:

- افزایش عیار سیمان مصرفی در بتن هرچند برای افزایش مقاومت می توان مفید باشد، لکن همواره باید توجه داشت که در بتن ریزی نمی شود بحشی را با بخش دیگر پوشش داد و اهمیت دادن به یک عامل نمی تواند دلیل کم توجهی به عوامل دیگر بشود.

- به عنوان مثال نمی شود بگوییم با توجه به کم بودن ارزش ماسه ای ماسه ( خاک دار بودن آن ) مقدار سیمان را زیاد کرده ایم تا روی مقاومت اثر بدی نداشته باشد.

- یا مثلا بگوییم عیار سیمان را 50 کیلو بیشتر گرفته ایم تا اگر اسلامپ بیشتر استفاده کردیم مشکلی پیش نیاید.

***  توجه داشته باشید چنین استدلال هایی اساسا اشتباه هستند و در صورت افزایش اسلامپ بیش از حد مجاز ، حتی اگر عیار سیمان 100 کیلو هم اضافه شود احتمال خرابی بتن و کاهش مقاومت آن  بسیار زیاد است.****

- فراموش نکنید چرا افزایش آب برای بتن مضر است؟

علت این است که اگر به بتن آب اضافه تر از نیازش بدهیم با برهم زدن ترکیب بتن و افزایش سهم آب در این ترکیب پس از خشک شدن بتن این سهم بیشتر تبدیل به حفره و فضای خالی شده و اصطلاحا بتن پوک شده و کاهش مقاومت را به دنبال خواهد داشت و این یک خط جدی خواهد بود.

سخن آخر :

 نه اینکه افزایش عیار سیمان بد باشد، بلکه توجه به سایر موارد بتن نباید فراموش شود خصوصا اسلامپ بتن .

در مواقع بتن ریزی باید هشیار بود که راننده های تراک میکسر و پمپ چی بتن به منظور فشار نیامدن به دستگاه خود بتن را خراب کنند.

البته در صورت نیاز به اسلامپ بالاتر که معمولا مورد نیاز است حتما از مواد روان کننده استفاده شود . که هزینه کمی داشته و در مقابل آسیبی به بتن نخواهد خورد.

آیا استفاده از روان کننده باعث کاهش مقاومت بتن می شود؟

مقاومت بتن باید چقدر باشد؟