یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه در ساختمان سازی مسئله بتن و بتن ریزی است. بتن به همراه فولاد دو مصالح بسیار مهم هستند که تمام بارهای ساختمان توسط آنها تحمل می شود.

متاسفانه در وضعیت امروز بتن ریزی بخصوص در مورد ستون ها کم توجهی می شود.

با ما تماس بگیرید تا کنترل بتن ریزی تان را به عهده بگیریم :

02144855985 غرب تهران-09128659310

02133827584  شرق تهران

آزمایشگاه خاک و بتن ایده کاوان