هشدار به مهندسان محاسب در خصوص شتاب مبنای طرح تهران

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

هشداری که باید در خصوص زلزله و گسل های شهر تهران داده شود این است که گسل های شهر تهران و ساخت و ساز روی آنها بسیار امر خطرناکی است و می تواند فاجعه بار باشد.

توجه شمارا به این نکته جلب میکنم که اصولا در بحث طراحی ساختمان در مقابل نیروی زلزله ، نیرویی که برای طرح اجزای مقاوم در مقابل زلزله لحاظ می شود عبارت است از درصدی از بار کل ساختمان که با ضریب c در ایین نامه 2800 نمایش داده می شود.

ضریب  c  عبارتست از A*B*I/R  که A در آن شتاب مبنای طرح ( وابسته به منطقه و نوع لرزه خیزی آن) و B ضریب بازتاب طیف( وابسته به نوع خاک و سرعت امواج زلزله در آن) و ضریب I (وابسته به اهمیت ساختمان و نوع کاربری آن ) و در نهایت R  یا ضریب رفتار سازه ( وابسته به نوع اسکلت و سیستم سازه ای)

آنچه که مورد بحث این مقاله است ضریب A یا شتاب مبنای طرح است و همانطور که اشاره شد وابسته به نوع منطقه و لرزه خیزی آن است ، به عنوان مثال برای شهر تهران ( منطقه با خطر لرزه خیزی بسیار زیاد) این ضریب 0.35 و برای منطقه مثل اصفهان 0.25 است.

نکته ای که موضوع اصلی بحث است در این امر نهفته است که آیین نامه این ضرایب را به صورت کلی ارائه نموده و در مناطقی که نزدیک گسل و یا روی آن هستند، بسته به بزرگای گسل و بزرگای زلزله احتمالی ناشی از آن می بایست ضرایب به صورت فنی و با دقت بیشتری در نظر گرفته شوند.

بزرگای زلزله احتمالی وابسته به طول گسل است و هرچه طول گسل بیشتر باشد بزرگای زلزله آن نیز بیشتر خواهد بود.

گسل شمال تهران با طول 75 کیلومتری خطری بسسیار بزرگ برای شهر و ساکنان آن است. این گسل می تواند ززله ای به قدرت تا 7.5 ریشتر ایجاد نماید. ضریب آیین نامه برای منطقه تهران 0.35 است و برای آنکه این ضریب نافذ باشد فاصله ساختمان مورد طراحب می بایست از محل گسل (طبق فرمول های محاسباتی که با داشتن فاصله از محل گسل شتاب ناشی از آن را بدست می دهند) حداقل 12 کیلومتر باشد، این فاصله برای گسل نیاوران 2.5 ، گسل مشاء - فشم 18 ، گسل کوثر در شرق تهران 3.5 برای گسل کهریزک در حنوب شرق تهران 8.5 و گسل شمال ری 4 کیلومتر می باشد.  و این بدان معناست که در صورت قرار گرفتن ساختمانی در فاصله نزدیک تر ضریب 0.35 دیگر نافذ نبوده و می بایست ضریب بالاتری در نظر گرفته شود به طوری که  اگر ساختمانی روی گسل شمال تهران قرار بگیرد. می بایست این عدد تا 0.59 افزایش یابد.

هشدار+ هشدار

خواندن 1497 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 10 خرداد 1401 12:19