این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

مهمترين گسل‏هاي تهران كه  داراي پتانسيل لرزه خيزي خطرناك براي سايت هستند عبارتند از:
1) گسل مشا – فشم
2) گسل  راندگي شمال تهران
3 ) گسل نياوران
4) گسل شمال ري
5) گسل جنوب ري
6) گسل كهريزك
7) گسل محموديه
8) گسل‌هاي شيان و كوثر
9) راندگي داوديه
10) گسل فرعي تخت طاووس
11) گسل باغ فیض

خواندن 1131 دفعه