انواع_غرفه

غرفه های از نظر موقعیت مکانی و نوع ساخت به انواع مختلفی دسته بندی میشوند

از نظر موقعیت مکانی:

1- غرفه های یک طرف باز: که در واقع سه طرف غرفه بسته و از یک سمت باز میباشد

2- غرفه های دو طرف باز: که از دو سمت بسته و مسدود و از دو طرف باز میباشد

3- غرفه های سه طرف باز: که به این غرفه ها شبه جزیره هم گفته میشود و از سه طرف باز میباشد.

4- غرفه ها چهار طرف باز: که جزیره هم نامیده میشود و از هر طرف باز میباشد

طبیعتا با توجه به موقعیت مکانی غرفه نوع طراحی نیز تغییر میکند و باید متناسب با آن باشد

از نظر نوع ساخت:

1- غرفه های پیش ساخته یا مدولا که معمولا با نئوپان و یا الومینیوم و یا ترکیبی ساخته میشوند

2- غرفه های اسپیس فریم که معمولا فلزی هستند و قطعان انها از پیش ساخته شده است

3-ماکسیما که غرفه های با ساخت معمولا الومینیومی هستند و برای غرفه سازی های گروهی مناسب میباشند

مشاوره:

شرکت غرفه سازی رفاه ساز فردا:   44802961