فورجینگ(جوش سربه سر میلگرد)

گاهی به دلیل ازدیاد تراکم آرماتور در مقاطع ساختمانی و نیاز به وصله آرماتور طبق آیین نامه از روش جوش سر به سر میگرد استفاده می شود که طی آن به جای تامین طول مهاری میلگرد ، در قسمت های قطع شدگی به وسیله جوش میلگرد ها به هم متصل می شوند که علاوه بر کاهش حجم ازماتور در مقطع صرفه اقتصادی داشته و سبک تر شدن سازه را نیز به دنبا دارد.

جوش سر به سر میلگرد

برای اتصال دو میلگرد به هم از تکنولوژی فورجینگ استفاده می شود که طی آن دو قطعه تحت حرارت بسیار بالایی قرار گرفته و بدون استفاده از الکترود با هم ادغام ( فورج) می شوند.(forge welding)

از این تکنولوژی برای اولین بار در خط آهن سراسری ایران و در سال 1351 استفاده شده است.

جهت انجام این تکنولوژی در ساختمان خود با شماره 44855985 -021 تماس بگیرید.