بازسازی ساختمان

بازسازی و مراقبت نیازی همیشگی برای ساختمان های احداث شده می یاشد، چرا که با توجه به عمرو کیفیت اجزای مصرفی ایجاد خرابی و استهلاک و افت ظاهری گریز ناپذیر است .

همچنین با توجه به بروز بودن علم و فناوری با ورود محصولات جدید به بازار نیاز به بروز نمودن تجهیزات و اجزای دکوراتیو بیشتر نمایان میگردد.