ازمایش بتن
ازمایش بتن

ازمایش بتن (7)

دوشنبه, 29 آبان 1396 12:49

مقاومت بتن چقدر باید باشد؟

نوشته شده توسط

مقاومت بتن چقدر باید باشد؟

برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید به نقشه های ساختمان خود مراجعه کنید که در آنجا معوملا مقاومت بتن بر مبنای مقاومت نمونه های استوانه ای ذکر شده است. همچنین بر مبنای انواع بتن از نظر مقاومتی با C20,C25,C30,C35  در نقشه ذکر شده است.به عنوان مثال بتن C25  که رایج تر از بقیه است یعنی مقاومت 28 روزه نمونه استوانه ای استاندارد 15*30 می بایست 25 مگا پاسکال یا اگر تقریبی بگوییم 250 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد. این عدد برای نمونه مکعبی 15*15 باید 300 باشد.برای دستیابی به چنین مقاومتی معمولا کارخانه های بتن می بایست از عیار سیمان 350 کیلوگرم در متر مکعب بتن استفاده نمایند. پس اگر گفته می شود بتن 350 ، معمولا این بتن مقاومت 300 مکعبی و 250 استوانه ای را باید تامین نماید.

از آزمایشگاه خود بخواهید مقاومت نمونه ها را بر مبنای هر دو مقدار مکعبی و استوانه ای ارائه نماید.اگر سیمان تیپ دو باشد مقاومت 28 روزه آن 90 درصد مقاومت نهایی fc خواهد بود. و همچنین مقاومت 7 روزه آن حدود 0.56fc خواهد بود.

برای سیمان تیپ 2 مقاومت 7 روزه حدودا 60 درصدمقاومت 28 روزه خواهد بود. اگر مقاومت مورد نیاز ساختمان شما 300 مکعبی باشد و مقاومت بتن شما برای نمونه 7 روزه کمتر از 60 درصد این مقدار یعنی180 باشد انگاه باید نسبت به جواب 28 روزه حساس باشید چرا که بتن ممکن است جواب لازم را کسب ننماید.

برای مشاهده تاثیر نوع سیمان و سن بتن بر مقاومت بتن جدول زیر را مشاهد نمایید( به نقل از مبحث 9 ام مقررات ملی ساختمان):

دوشنبه, 29 آبان 1396 12:49

تواتر نمونه برداری از بتن

نوشته شده توسط

تواتر نمونه برداری

در صورتی که حجم هر مخلوط بتن بیشتر از 1 متر مکعب باشد، تواتر نمونه برداری به تربیب زیر خواهد بود:

1- برای دال ها و شالوده ها ، یک نمونه برداری از هر 30 متر مکعب حجم بتن یا هر 150 متر مربع سطح بتن ( هرکدام منجر به نمونه برداری بیشتر شود)

2- برای تیرها و کلاف ها ، در صورتی که جدا از قطعات دیگر بتن ریزی شوند، یک نمونه برداری از هر 100 متر طول.

3- برای ستون ها ،یک نمونه برداری از هر 50 متر طول.

تبصره1 - قطع نظر از حجم بتن ریزی ، حداقل یک نمونه برداری از هر رده و از هر نوع بتن در هر روز لازم است.

تبصره 2- قطع نظر از حجم بتن مصرفی در هر ساختمان، حداقل 6 نمونه برداری از هر رده بتن و از هر نوع بتن در کل ساختمان لازم است.

تست بتن +اگر بتن جواب ندهد؟

اگر بتن ریخته شده جواب نداد چه باید کرد؟

"نظریه کارشناس بتن" :

- ابتدا باید بدانیم مقاومت مورد انتظار چقدر است ؟ مثلا فرض کنید  دستیابی به مقاومت 300 برای نمونه مکعبی و 250 برای نمونه استوانه ای مد نظر باشد.

- اگر مقاومت نمونه 7 روزه کمتر از حدود 70 درصد مقاومت 28 روزه مدنظر باشد، اینجا زنگ خطر به صدا در می آید که ممکن است مقاومت 28 روزه حاصل نشود. در چنین مواردی :

اولا آزمایشگاه  می بایست حتما نتیجه 7 روزه های مورد دار را به کارفرما و دستگاه نظارت پروژه اعلام نماید دقیقا در همان روز

ثانیا : کارفرما می بایست ناظر پروژه را در جریان امر قرار دهد.

ثالثا: ناظر پروژه می بایست نتایج را زیر نظر بگیرد.

در صورتی که مقاومت نمونه 28 روزه در محدود 250 تا 300 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد ،..... در این حالت محاسب پروژه با یک آنالیز مجدد می تواند میزان اثر بخشی این کمبود مقاومت را بررسی کرده و در صورت عدم اشکال بلامانع است.

- در صورتی که مقاومت 28 روزه نمونه گرفته شده در محدوده مقاومتی 200 تا 250 باشد،حتما می باست نسبت به در نظر گرفتن طرح مقاوم سازی متناسب با ان مقطع اقدام شود. با هماهنگی مهندس محاسب و یک شرکت مقاوم سازی .

- در صورتی که مقاومت نمونه 28 روزه کمتر از 200 باشد، پس از مغزه گیری و اثبات مقاومت موضوع جهت تخریب در دست بررسی قرار خواهد گرفت و در این موارد با توجه به مقاومت کم نمونه 7 روزه باید حتما از ادامه روند بتن ریزی تا حصول اطمینان و اصلاح مقطع قبلی جلوگیری شود.

ناظران محترم می بایست در برخورد با مقاومت های 7 روزه کمتر از 50 درصد مقاومت نهایی نهایت حساسیت را به خرج داده و از ادامه روند کار جلوگیری نمایند.

گاهی مشاهده شده که با توجه به "عدم حضور ناطر در زمان بتن ریزی و عدم پیگیری حتی نتایج نمونه ها از سوی نظارت و پنهان کاری مجری بتن و یا سازنده بتن" به عنوان مثال سقف اول با وجود کمبود مقاومت اجرا شده و ساختمان به پایان رسیده است.

 یا یا ناظر اساسا در جریان قرار نگرفته یا زمانی در جریان قرار میگیرد که کار از کار گذشته است.

 در این میان ناظران محترم می بایست هشیار باشند که ترجیحا آزمایشگاه مورد تایید خود را که مجموعه فنی آنهارا می شناسند معرفی نمایند تا از تقلب های احتمالی جلوگیری نمایند.

در صورت عدم تامین مقاومت مورد نیاز بتن : روند اجرای عملیات توسط مهندس ناظر/ناظران متوقف و ادامه کار منوط به اظهار نظر مکتوب مهندس محاسب و دستور کار ایشان (با مهر و امضاء) مبنی بر نیاز به تهیه و اجرای طرح تقویت سازه یا تخریب نامناسب یا پذیرش مقاومت بر مبنای ضوابط مقررات ملی ساختمان طبق هماهنگی با مرجع صدور پروانه  و کنترل ساختمان می باشد.

آزمایش بتن +ارزیابی مقاومت بتن

مقاومت بتن باید چقدر باشد؟

اگر بتن با عیار بیشتر ریختیم خیالمان راحت باشد؟

دوشنبه, 29 آبان 1396 12:49

خواص و اثرات روان کننده های بتن

نوشته شده توسط

از جمله خواص و اثرات روان کننده های بتن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

1-کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 5 تا 12 درصد

2- افزایش اسلامپ یا کارایی بتن

3- بدست آوردن سطوح صاف و خوش نما برای بتن های اکسپوز و خوش نما.

4- جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی

5-افزایش مدت زمان کارایی بتن

6-جلوگیری از خزش و انقباض بتن

7- سازگای با انواع سیمان های پرتلند

7-جلوگیری از آب انداختگی بتن

 

 آزمایش اسلامپ

بتن چیست؟

چهارشنبه, 10 مرداد 1397 13:55

نحوه تعیین مقاومت فشاری بتن

نوشته شده توسط

اصولا جهت کنترل بتن و بتن ریزی می بایست در حین عملیات بتن ریزی از نمونه های بتن در قالب های 15*15*15 مکعبی استفاده نمود.

قالب های نمونه گیری بتن می بایست به تعداد حداقل 5 عدد باشند. دو عدد از این قالب ها جهت تست مقاومت 7 روزع و 2 عدد تست 28 روزه و یک عدد هم به عنوان نمونه شاهد که در صورت اختلاف نظر بین پیمانکار و کارفرما تعیین کننده خواهد بود.

شرط پذیرش نتایج مقاومت فشاری آزمونه های بتن

اگر تعداد سه نمونه متوالی داشتع باشیم ، ابتدا میانگین 2 آزمونه اول را مشخص کرده سپس 5 درصد آن را تعیین میکنیم.اگر اختلاف 2 آزمونه ما کمتر از 5 درصد میانگین باشد آنگاه نمونه قابل پذیرش است.

و در غیر این صورت باید نتایج آزمونه سوم را بررسی نمود.

ارزیابی مقاومت بتن طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

مقاومت بتن باید چقدر باشد؟

اهمیت اسلامپ(روانی) بتن

مطلبی که در بتن ریزی ها دارای اهمیت بسیار ویژه ای است، بحث کنترل اسلامپ بتن می باشد.
اسلامپ چیست؟به طور خلاصه اسلامپ به میزان روانی و یا کارایی بتن که طی آزمایش اسلامپ تعیین میگردد. در این آزمایش کوبیدن بتن در سه لایه با 25 ضربه و در مخروط استوانه ای ناقص به ارتفاع 30 سانتی متر انجام و سپس به آرامی مخروط بالا کشیده شده و میزان افت بتن به جا مانده بیانگر درجه اسلامپ بتن می باشد.

اهمیت اسلامپ :

در بتن های بدون افزودنی این میزان آب است که باعث شل تر شدن و روانی بیشتر بتن میشود. و افزایش کارایی باعث راحت تر کار کردن با آن می شود، اما این افزایش میزان آب نمی تواند از 50 درصد وزنی سیمان در هر متر مکعب بیشتر در نظر گرفته شود.

با افزایش بی رویه مقدار آب و تبخیر آن پس از بتن ریزی میزان خلل و فرج بتن افزایش یافته و همچنین مقاومت آن کاهش می یابد. و این برای یک ساختمان می تواند خطر آفرین باشد.

لذا توصیه اکید می شود جهت افزایش اسلامپ بتن صرفا از مواد روان کننده استاندارد استفاده شود.

چند نکته و تذکر:

1-  همواره توجه داشته باشید که افزایش عیار سیمان لزوما به معنای افزایش مقاومت نیست و آنچه که بسیار مهم است کنترل بتن رسیده پای کار و جلوگیری از اضافه نمودن آب به آن و تبعا کاهش مقاومت.

2- بتن شما حتی اگر عیار 450 هم داشته باشد می تواند با اندک بی احتیاطی در حین بتن ریزی کمتر از مقاومت مورد انتظار جواب بدهد.

3- حتما از آزمایشگاه های مجاز در زمینه کنترل بتن استفاده نمایید.

4- نتایج بتن کارخانه های بتن مصداق حکایت بقال است و ماست ترش !!  به این نتایج ابدا اعتماد نکنید.

آزمایش اسلامپ

آزمایشگاه خاک و بتن ایده کاوان

دوشنبه, 29 آبان 1396 12:49

ازمایش بتن

نوشته شده توسط

آزمایش بتن و استحکام سازه شرکت ازمون ایده کاوان 44855985