این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

حفاری:

به منظور شناسایی لایه های خاک زیر محل هر پروژه اولین گام بدست آوردن نمونه های دست خوردهو یا دست نخورده خاک محل پروژه می باشد. دستگاه های حفاری با مستقر شدن در محل با قظر لوله های حداکثر تا 127 میلی متر اقدام به حفاری میکنند.

از جمه ازمایشات بسیار مهمی که حین حفاری ضورت میگیرد آزمایش نفوذ استاندارد یا SPT (soil penetration test) می باشد که با ضربات چکش استاندارد میزان نفوذ در انواع خاک ها اندازه گیری می شود. هر چه تعداد ضربات لازم برای نفوذ بیشتر باشد نشان از استحکام بیشتر لایه های خاک دارد. این آزمایش به ازای هر 2 متر عمق حفاری انجام می شود.

نمونه های بدست آمده از حفاری می تواند میزان رطوبت خاک محل را مشخص نماید. سطح آب در محل پروژه از دیگر پارامترها می باشد.

حفاری در کلیه مناطق استان تهران 09128659310

استان 

خواندن 1764 دفعه