آزمایش خاک    09128659310     02144855985

شناخت جنس و وضعیت تراکم لایه های خاک زیر پی، جهت ساخت ساختمانی متناسب با خاک زیرین خود، از ملاحظات ابتدایی هر پروژه ای بوده و مانع از اثرات نامطلوب حوادثی همچون زلزله و نشست زمین و ... میشود.

تعیین عمق و تعداد گمانه با توجه به ابعاد زمین و سطح اشغال فنداسیون ساختمان صورت گرفته و سپس اقدام به حفاری و نمونه برداری از لایه های مختلف میگردد.

برای هر عمق از حفاری آزمایش های مختلفی به منظور ارزیابی ویژگی های ظاهری و  مکانیکی خاک انجام می شود تا  وضعیت ژئوتکنیکی خاک محل احداث پروژه مشخص شود.

در سالهای اخیر در کشور ما توجه بیشتری به انجام آزمایش های خاک در ساختمان های شهری شده است، امری که می تواند در آینده نزدیک به پیشگیری از وقوع رخدادهای ژئوتکنیکی و همچنین ارتقای دانش فنی در این بخش بیانجامد. وجود چاهک های احتمالی ، شناسایی خاک های سست در لایه های زیرین هر ساختمان امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.  

 

azmayeh-khakآزمایش خاک

آزمایش دانه بندی خاک

خاک تیپ 2 بهتر است یا تیپ 3؟

خواندن 3421 دفعه